۰
سبد خرید

استخدام شرکت صنایع مس افق کرمان

شرکت صنایع مس افق کرمان (سهامی عام) در نظر دارد جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود به منظور ارائه خدمات به مجتمع های مس سرچشمه ی رفسنجان و شهر بابک از بین واجدین شرایط ، از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه حضوری و روانشناختی در قالب قانون کار دعوت به همکاری نماید .

 

افرادی که متقاضی شرکت در آزمون می باشند به سایت مرکز آزمون های تخصصی دانشگاه صنعتی شریف (کارآزمون) مراجعه و پس از مطالعه دقیق مفاد آگهی نسبت به ثبت نام در مقطع و رشته تحصیلی مورد نظر با توجه به شرایط ذکر شده ، از تاریخ 1400/05/19 لغایت 1400/05/31  اقدام نمایند.

 

(جدول1 ): لیست مقطع و رشته های آزمون جهت ارائه خدمات در  مجتمع مس سرچشمه ی رفسنجان

 

 

 

 

 

(جدول2 ): لیست مقطع و رشته های آزمون  جهت ارائه خدمات  در مجتمع مس شهربابک 

 

 

 

*اولویت جذب در رشته های ستاره دار ، بیشتر تکیه بر توانایی جسمانی ، قد و وزن مناسب و سوابق ورزشی می باشد .

 

شرایط عمومی

1-  تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران
2-  تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرّح در قانون اساسی
3- دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم (برای متقاضیان مرد) 
4- عدم اشتهار به فساد اخلاقی، نداشتن سابقه محکومیت و سوء پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد (با تأیید مراجع ذی‌صلاح)
5- فراغت کامل تحصیلی(داشتن مدرک فارغ­ التحصیلی) در مقطع مورد نیاز به هنگام ثبت نام 
6- عدم اشتغال به تحصیل در مقطع مورد نیاز در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به هنگام ثبت نام
7- عدم تعهد اشتغال در دستگاه ها، مؤسسات و شرکتها و کلیه نهادها و ارگان­هابه هر شکل ممکن
8- داشتن تندرستی وتوانایی کامل جسمی و روانی به تایید امور ایمنی و بهداشت شرکت
9- داشتن حداقل معدل کل تحصیلی 12برای متقاضیان فوق دیپلم  و بالاتر
10- حداکثر سن قابل قبول بدون احتساب مدت خدمت سربازی  برای داوطلبین دیپلم 26 سال(1374/05/31و بعد از آن) ، داوطلبین فوق دیپلم 28 سال(1372/05/31و بعد از آن) ، داوطلبین لیسانس  30سال(1370/05/31و بعد از آن) و داوطلبین فوق لیسانس 32 سال تمام(68/05/31 و بعد از آن)  تا تاریخ 05/31/ 1400 می باشد.

تبصره 1 : سوابق کار معتبر و مرتبط در شرکت های پیمانکاری و پروژه های طرف قرارداد مستقر  در مجتمع مس سرچشمه یرفسنجان و مس شهر بابک که به تایید سازمان تامین اجتماعی رسیده باشد (حداکثر به مدت 15 سال ) و همچنین مدت زمان خدمت سربازی (حداکثر به مدت 2 سال ) به حداکثر سن مجاز داوطلبان افزوده خواهد شد بدیهی است در سابقه بیمه ارائه شده صرفا شعبه مس سرچشمه و شعبه شهربابک مورد تائید می باشد.
تبصره 2: در آزمون پیمانکاران داخلی سن افراد می تواند با لحاظ سوابق بیمه تامین اجتماعی تا مورخ 1400/5/31حداکثر 50 سال باشد . در آزمون های سایر افراد متقاضی، سن افراد صرفا براساس تبصره 1 محاسبه و لحاظ می گردد.
تبصره3: حداکثر سن ایثارگران(آزادگان،جانبازان، رزمندگان و فرزندان شهدا و مفقود الاثر )مطابق قوانین زیر خواهد بود:
-جانبازان،آزاگان، فرزندان و همسران شهدا ، فرزندان و همسران  25 درصد به بالا و فرزندان و همسر آزادگانی که حداقل یک سال و بالاتر سابقه اسارت دارند ، و رزمندگان با سابقه حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه اختیاری در جبهه از شرط حداکثر سن معاف می باشند.
-افراد خانواده معظم شهدا (شامل پدر ، مادر، خواهر و برادر) تا میزان 5سال.

-رزمند گان کمتر از 6 ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، به میزان مدت حضور داوطلبانه در جبهه.
11- متقاضیان از لحاظ بومی بودن صرفا می بایست دارای شرایط قید شده در جدول رشته ها و گرایش های تحصیلی مورد نیاز  باشند ،  بدیهی است متقاضیان صرفا می توانند در یکی از نیازها بر اساس جدول ثبت نام نمایند و همچنین  در هر یک از رشته ها صرفا بومی همان شهرستان می تواند ثبت نام نمایند.
توضیح: بومی به افرادی اطلاق می گردد که دارای حداقل یکی از شرایطذیل باشند:  
الف- محل تولد یامحل صدور شناسنامه داوطلب در یکی از توابع مناطق مذکور باشد.
ب- حداقل دو مقطع تحصیلی از مقاطع تحصیلی (ابتدایی ، راهنمایی و دبیرستان) فرد متقاضی در یکی ازتوابع مناطق مذکور باشد  -   همسر و فرزندان کارکنان نیروهای مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته)که 3 سال سابقه خدمت در  شهرستان های مذکور دارند. 
ج- کارکنان شرکتهای پیمانکاری وپروژه ه­ای مرتبط و مستقر در مجتمع های مس سرچشمه و شهربابک که تا قبل از تاریخ31/5/1400حداقل به مدت 10 سال در این شرکتها در یکی از قراردادهای مرتبط با شرکت مس مشغول به کار بوده و سوابق کاری آنها به تأیید سازمان تأمین اجتماعی رسیده باشد.
د-  فرزندان بازنشستگان شرکت ملی صنایع مس ایران که محل تولدآنها خارج از مناطق اعلام شده است .

تذکر:  بند ( ب ) فقط برای بخش پاریز با توجه به شرایط جغرافیایی ،  حداقل یک مقطع تحصیلی کامل از مقاطع تحصیلی(ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان) فرد متقاضی نیز مورد تایید میباشد .

 

شرایط اختصاصی شرکت در آزمون پیمانکاران داخلی

شرکت های مورد تائید جهت شرکت در آزمون
شرکت های پیمانکار شامل:  
الف- شرکت های دارای قرارداد دوره ای مستقیم (دست اول) با شرکت ملی صنایع مس ایران 
ب- شرکت های معدنی اصلی  دارای قرارداد حفاری ، انفجار، باطله برداری و استخراج با شرکت ملی صنایع مس ایران
ج- شرکت های دارای قرارداد تامین نیروی انسانی مستقیم با شرکت ملی صنایع مس ایران
د- شرکت های دارای قرارداد فروش محصول تولیدی با شرکت ملی صنایع مس ایران (صرفا وابسته به موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران) که در حال حاضر حداکثر در محدوده 10 کیلومتری مجتمع های مس سرچشمه و شهربابک می باشند . 
لذا به همین منظور صرفا افرادی که در یکی از شرکت های مورد نظر مشغول به فعالیت هستند و فقط در یکی ازحوزه های پاراگراف بالا در حال حاضر اشتغال دارند شرایط ثبت نام در ارزیابی و آزمون پیمانکاران داخلی را دارند. 
بدیهی است سوابقکاری خارج از موارد قید شده بالا  اعم از پروژه ها، قراردادهای غیر دورهای، قرارداد های حمل، خاک برداری و معدنی غیر اصلی، پروژه ای و کلیه پیمانکاران دست دوم مورد تائید نمی باشد.

 

توضیحات اختصاصی شرکت در آزمون پیمانکاران داخلی

ارزیابی بر اساس سوابق شغلی در قراردادها ، بومی بودن افراد ، فرزندان بازنشسته مس، فرزندان حوادث ناشی از کار مس و فرزندان ازکارافتادگی والدین ناشی از کار و غیرناشی از کار در شرکت مس و همچنین خانواده ایثارگران ،  با لحاظ شرایط ذیل انجام خواهد شد :
1: سوابق تجربی : دارا بودن حداقل10 سال سابقه کار(حداقل 3650 روز سابقه بیمه ) در شرکتهای ذکر شده تا تاریخ 1400/5/31(ملاک سابقه در شرکتهای مذکور صرفا بر اساس سابقه فرد در یکی از قراردادهای شرکت ملی صنایع مس ایران-  قید شده در شرایط آگهی-بدیهی است سایر سوابق فرد متقاضی در آن شرکت در خارج از محدوده قراردادی مذکور مورد تائید نمی باشد).

تبصره 4: ملاک سابقه افراد، صرفا محل قید شده در سوابق تامین اجتماعی هر فرد درشرکتهای  مورد تائید در   سرچشمه و شهربابک می باشد.
تبصره 5: مجموع سوابق افراد در شرکت هاو قراردادهای مورد تائید  در هرشرایطی نباید  از 3650 روز کمتر  باشد.
تبصره 6 :  رانندگان شرکت های پیمانکار حمل و نقل موردتایید که از سر شبکه شرکت راهوار مس (مورد تایید اداره راهداری) استفاده می نمایند،  در صورت داشتن شرایط مورد نیاز(سابقه تامین اجتماعی آن شرکت ) و در صورت تقاضا می بایستی حتمادارای کد فعال و  مالک خودرو باشند بدیهی است در صورت جذب هر یک از مالکین امتیاز خط و خودرو از فرد مذکور سلب می گردد.
تبصره 7:پیمانکاران شرکت های طرف قرارداد اصلی با شرایط ذکر شده آگهی به هیچ عنوان حتی درصورت پرداخت حق بیمه توسط شرکت اصلی مجاز به ثبت نام در آزمون نمی باشند.
تبصره 8: متقاضیانی که از مورخ 1390/06/01 لغایت 1400/05/31 در یکی از قراردادهای شرکت های مورد تائید مشغول به کار بوده اند و دارای بیمه پیوسته بوده اند، در ایام تعلیق(حداکثر تا 30 روز) ناشی از استعلاجی و ... قرار گرفته اند، مجاز به ثبت نام میباشند. (با ارائه اسناد مثبته)

2: اشتغال: متقاضی می بایست حتما در زمان ثبت نام در یکی از شرکتهای پیمانکاری مورد تایید اشتغال داشته باشد و صرفا در یکی از قراردادهای دوره ای مستقیم (دست اول) ،  شرکت های معدنی اصلی  دارای قرارداد حفاری ، انفجار، باطله برداری و استخراج با شرکت ملی صنایع مس ایران ، شرکت های تامین نیروی انسانی مستقیم با  شرکت ملی صنایع مس ایران و شرکت های دارای قرارداد فروش اصلی با شرکت ملی صنایع مس ایران(وابسته به موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران)که در حال حاضر حداکثر در محدوده 10 کیلومتری مجتمع ها می باشد، مشغول به فعالیت باشند .
3: مدرک تحصیلی:  پذیرفته شدگان  نهایی جذب شده صرفا جهت  مشاغل اجرایی خط تولید با شرایط احراز با مدرک دیپلم  به خدمت گرفته خواهند شد و تا 10 سال با ارائه تعهد محضری مجاز به ارائه مدرک تحصیلی بالاتر نمی باشند.
4: سلامت: نیروی انسانی موردنظر علاوه بر داشتن شرایط عمومی جذب بایستی از سلامت جسمی  با تایید واحد ایمنی  و طب صنعتی برخوردار باشند.
5: متقاضیان بر اساس ضوابط و مقررات قانون کار به صورت قرارداد تامین نیرو جذب می گردند. و ضمنا پذیرفته شدگان نهایی با علم به کاهش احتمالی  حقوق و مزایا ، حق هر گونه اعتراضی را از خودسلب می نمایند .

 

توضیحات مهم جهت کلیه شرکت کنندگان 

1- شرکت صنایع مس افق کرمان و مجتمع مس سرچشمه ی رفسنجان و شهربابک  هیچ گونه تعهدی در قبال اسکان پذیرفته شدگان نخواهد داشت.
2- چنانچه در هر یک از مراحل یا در حین اشتغال مشخص شود مدرک تحصیلی ارائه شده توسط داوطلب (در زمانثبت نام  در آزمون استخدامی) بالاتر ازمدرک تحصیلی مورد نیاز در آزمون بوده است از استخدام یا ادامه کار ایشان جلو گیری به عمل خواهد آمد .
3- به اطلاعات ناقص و خلاف  واقع ارائه شده به هنگام ثبت نام نهایی ترتیب اثر داده نخواهد شد و چنانچه افراد مذکور در هر یک از مراحل قبول شونداز ادامه به کارگیری ذیربط جلوگیری به عمل خواهد آمد. لذا شایسته است در تکمیل وارسال اطلاعات و مدارک درخواستی دقت لازم را به عمل آورید.
4- پذیرفته شده گان  صرفاً از بین مناطق اعلام شده در جدول اعلامی به  تناسب تخصص و سهمیه هر منطقه و محل خدمت آنها  به تشخیص شرکت و بر اساس شغل و مقطع تحصیلی انتخابی فرد متقاضی در مجتمع های سرچشمه و شهربابک تعیین خواهد شد.
5- متقاضیان صرفاً در یک مقطع تحصیلی و گزینه های ارائه شده  مجاز به شرکت در آزمون می باشند .
6 - پذیرفته‌ شدگان نهایی تابع قانون کار و تأمین اجتماعی خواهند بود.
7- تایید سلامت و توانایی کامل جسمی و روانی پذیرفته شدگان بر عهده واحدطب کار شرکت می باشد.
8- با توجه به اینکه پذیرش افراد برای مشاغل مورد نظر با مشخصات و تحصیلات اعلام شده می باشد لذا پذیرفته شدگان نهایی صرفاً باشرایط و مدرک تحصیلی پذیرش شده (حداقل ۱۰ سال با همان مدرک تحصیلی پذیرش شده) به کار در مجتمع های سرچشمه وشهر بابک بر اساس تعهد محضری اخذ شده  مشغول به فعالیت می گردند.
9- در مواردی که در یک خانواده دو نفر شامل شرایط شرکت در آزمون می باشند ، در صورت استفاده از سهمیه تنها یک نفر پذیرفته خواهد شد.(شامل همسر و خواهر یا برادر) 
10- سهمیه ایثارگران 25 درصد شامل :جانبازان ، آزادگان و همسر و فرزندان شهدا ، همسر و فرزندان جانبازان 25 درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آزادگان دارای یک سال اسارت ،خواهر و برادر شهدا می باشد و سهمیه ایثارگران 5 درصد شامل رزمندگان با سابقه حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنها و فرزندان جانبازانزیر 25 درصد و فرزندان آزادگان کمتر از یک سال اسارت می باشد . (مشروط به کسب حداقل 60 درصد میانگین نمرات پذیرفته شدگان در هر مقطع تحصیلی یک برابر ظرفیت ) ، بدیهی است تنها یکی از فرزندان خانواده هر ایثارگر از سهمیه مربوط برخوردار خواهد گردید . 

توجه:  سهمیه موارد مذکور ( به استثاء فرزندان شهدا و مفقودین الاثر ) تنها به یکی از فرزندان تعلق خواهد گرفت به شرط آنکه درسال های قبل هیچ یک از اعضای خانواده از سهمیه استفاده نکرده باشد.
11-  تاییدیه مدت حضور داوطلبانه اختیاری در جبهه ها با معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و معاونت توسعه و منابع جهاد کشاورزی و سازمان ارتش جمهوری اسلامی ایران  می باشد  و سایر مراجع مورد تایید نمی باشد . 
12-   فرزندان بازنشستگان مس، فرزندان حوادث ناشی ازکار مس و فرزندان ازکارافتادگان مس و  خود کارکنان ( خود داوطلب)  که در شرکت های پیمانکاری و پروژه های طرف قرارداد در مجتمع مس سرچشمه ی رفسنجان و  مس شهر بابک خدمت نموده اند بسته به رشته امتحانی دارای سهمیه می باشند ، مشروط به کسب حداقل 60 درصد میانگین نمرات پذیرفته شدگان در هر مقطع تحصیلی ، بدیهی است تنها یکی از فرزندان خانواده های مذکور از سهمیه مربوطه برخوردار خواهند گردید.
13-  ملاک ارائه مدارک صرفا از طریق سایت کارآزمون  و  تا پایان مدت ثبت نام می باشد . بدیهی استارائه هر گونه مدرکی بعد از پایان مدت ثبت نام بلا اثر و قابل رسیدگی نمی باشد.
14- لازم به ذکر است محل جغرافیایی خدمت افراد بنابر تشخیص شرکت صنایع مس افق بوده و صرف ثبت نام برای افراد در یکی از مجتمع ها حقی ایجاد نخواهد کرد.

 

نحوه ثبت نام و مهلت آن

داوطلبان پس از مطالعه دقیق آگهی و شرایط مندرج در آن حداکثر تا پایان روز 1400/05/31 فرصت خواهند داشت به ترتیب ذیل برای شرکت در آزمون ثبت نام نمایند . 
1- واریز مبلغ1،300،000ریال (یک میلیون و سیصدهزار ریال) به صورت الکترونیکی و بانکی از طریق درگاه پرداخت الکترونیکی دانشگاه صنعتی شریف به عنوان حق ثبت نام .
توجه : وجه واریزی به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.
2- داوطلب می بایست موارد زیر را اسکن و فایل مربوطه را در هنگام ثبت نام به همراه داشته باشد و در سایت ثبت نام بارگذارینماید:
1- عکس داوطلب (سایز 4*3)
2- گواهی فراغت از تحصیل
3- کارت ملی
4- شناسنامه
5- کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم(برای متقاضیان مرد) 

 

مدارک بومی بودن

7- مدارک سوابق پرداخت حق بیمه و مرتبط که به تاییدسازمان تامین اجتماعی رسیده باشد. نام شعبه و  کارگاه وجزییات سوابق کار به طورکامل قید شده باشد) فایل به صورت pdf بارگذاریشود)جدول سوابق کاری مشابه نمونه ارائه شده در انتهای آگهی ارسال گردد.
8- مدارک و مستندات ایثارگری
9- مدارک  و مستنداتبازنشستگی مس ، حوادث ناشی از کار مس و از کارافتادگی والدین ناشی از کار و غیر ناشی از کار در شرکت مس
10-حکم کارگزینی( جهت آزمون پیمانکاران داخلی)
11- برگه مالکیت خودرو(برای رانندگان شرکت های پیمانکار حملو نقل مورد تائید از سرشبکه شرکت راهوار) و داشتن کد تائید شده نظارت( جهتآزمون پیمانکاران داخلی)
12- تکمیل کامل ودقیق فرم پیوست شماره 1 و 2 (جهت آزمون پیمانکاران داخلی) (لازم به ذکر است، فرم شماره 1 و2 به صورت کامل تکمیل گردد و هر دو فرم الزاما به مهر و امضای مدیر عامل یا مدیراداری شرکت فعلی متقاضی برسد)
13- گواهینامه رانندگی (شامل پایه یک و انواعویژه ها) ( جهت آزمون پیمانکاران داخلی)
تبصره 9: افراد متقاضی در آزمون پیمانکاران داخلی می بایست نسبت به ارائه کلیه مدارک درخواستیعمومی و آیتم های 10 الی 13  اقدام نمایند، بدیهی است مابقی افراد نیازی به ارائه مدارک آیتم های 10 الی 13 را ندارند.

*توجه: منظور از شرکت، شرکت صنایع مس افق کرمان می باشد. 
توجه : حجم عکس نباید بیشتر از 40 کیلوبایت و سایر موارد اسکن شده نیز نباید بیشتر از 200کیلوبایت باشد .

 

سایر توضیحات

1- ثبت مشخصات و اطلاعات خواسته شده مطابق با فرمت موجود بهطور صحیح و دقیق و دریافت کد رهگیری پس از اتمام مراحل ثبت نام اینترنتی ضروری می باشد . (دریافت کد رهگیری به منزله تایید نهایی ثبت نام نمی باشد)
2- داوطلبان بایدحداقل 3 روز پس از ثبت نام به سایت مذکور مراجعه کرده و با ورود کد رهگیری ازوضعیت ثبت نام نهایی خود مطلع شوند و نسبت به چاپ تاییدیه نهایی ثبت نام خود اقدام نمایند .
3- لازم استداوطلبان گرامی در مرحله ثبت نام اینترنتی در تکمیل اطلاعات دقت نمایند . مسئولیت درستی اطلاعات وارد شده به عهده داوطلب بوده و پس از اعلام نتایج مرحله اول آزمون، دعوت شدگان برای مصاحبه بایستی اصل مدارک خواسته شده و کپی آنها را به همراهداشته باشند . بدیهی است در هر یک از مراحل آزمون ، مصاحبه و اعلام نتایج و حتی پساز بکارگیری چنانچه مغایرتی بین اطلاعات وارد شده و مندرجات اصل مدارک مشاهده شود، ضمن ممانعت از ادامه کار ، اقدام قانونی لازم صورت خواهد پذیرفت .
4 - هر فرد تنها حق ثبت نام و شرکت در یکی از آزمون ها و  یک مقطع ، رشته و گرایش را دارد.
5-متقاضیان بر اساس ضوابط و مقررات قانون کار به صورت قرارداد تامین نیرو جذب میگردند.
6- چنانچه در هر مرحله ازجذب و در هر زمان محرز شود متقاضی به اشتباه و یا به عمد اطلاعات خلاف واقع ارائهداده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی می باشد از انجام مراحل بعدی محروم و از روندجذب حذف خواهد شد.
7 - جذب افراد دارای معافیت پزشکی در صورت قبولی پس از تائید مرکز طب صنعتی و درصورت انطباق با شرایط شغل امکان پذیر می باشد.
8- داوطلب با علم و آگاهی کامل از شرایط و نحوه ی ثبت نام ،در صورت ثبت نام در آزمون بدون داشتن شرایط آگهی حق هر گونه اعتراض نسبت به پرداخت وجه ثبت نام را نخواهد داشت.

 

دریافت کارت آزمون

1- دریافت کارت ازطریق سایت کارآزمون طبق کد رهگیری ارائه شده ، امکان پذیر است .
2- محل و زمان دقیق آزمون همزمان با دریافت کارت در سایت قابل مشاهده است .

 

نحوه برگزاری آزمون

1- آزمون به صورت چهار گزینه ای و با احتساب نمره منفی برای پاسخ های نادرست برگزار می گردد .
2- آزمون مقطع دیپلم شامل 100 سوال در زمینه معارف اسلامی ، علوم اجتماعی ، زبان و ادبیات فارسی ، ریاضی ، هوش و زبان انگلیسی و فناوری اطلاعات می باشد .
3- آزمون مقاطع فوق دیپلم و بالاتر شامل 50 سوال عمومی و 50 سوال تخصصیمی باشد . سوالات عمومی شامل معارف اسلامی ، علوم اجتماعی ، زبان و ادبیات فارسی وزبان انگلیسی و فن آوری اطلاعات و سوالات تخصصی شامل دروس تحصیلی تخصصی رشته دانشگاهی مورد نظر خواهد بود . (منابع تخصصی در بخش ثبت نام موجود می باشد)

تبصره 10: اقلیت های مذهبی از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف می باشند و امتیاز آن در سایر موارد آزمون توزیع می شود .

 

اعلام نتایج آزمون

در بخش آزمون اصلی در رشته های تا 4 نفر جذب به تعداد 3 برابر ظرفیت وجهت رشته های  بالای 4 نفر به تعداد دو برابر ظرفیت و در آزمون پیمانکاران داخلی یک برابر ظرفیت مورد نیاز در هر رشته از بین افرادی که حائز بیشترین امتیاز در آزمون گردیده اند جهت مصاحبه معرفی خواهند گردید . در هر رشته نتایج مرحله اول آزمون و محل و زمان برگزاری مصاحبه متعاقباً از طریق سایت کار آزمون اعلام خواهد شد .

داوطلبان در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 66560465-66530043-021 تماس حاصل نمایند.

 

جهت ثبت نام در آزمون اینجا کلیک نمایید

 

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

جهت خرید کلیک کنید
با نظر خود در مورد این مطلب ما را در پوشش بهتر خبری اخبار استخدامی آگاه کنید
جهت خرید کلیک کنید

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش

سبد خرید