۰
سبد خرید

استخدام شرکت پیشگامان نیرو مهار پارسه

 شرکت پیشگامان نیرو مهار پارسه ، در راستای تکمیل کادر نیروی انسانی مورد نیاز خود ، جهت قرارداد بهره برداری پستهای فوق توزیع و انتقال برق ، تعداد 15 نفر از آقایان در رشته اپراتور پست برق در استان زنجان و استان قزوین، از بین فارغ التحصیلان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در مقطع کاردانی و کارشناسی برق، از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه و گزینش، به ترتیب از بالاترین نمره به صورت قرارداد موقت کارگری با شرایط ذیل جذب می نماید.


مهلت ثبت نام تا 28 بهمن 1400 می باشد.

 

شرایط عمومی 

1 -داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
2 -التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه.
3 -انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی دائم. ( ملاک عمل برای محاسبه تاریخ کارت پایان خدمت زمان برگزاری آزمون 1400/12/06 می باشد ).

تبصره : تحت هیچ شرایطی کارت معافیت پزشکی مورد قبول نمی باشد.
4 -عدم اعتیاد به مواد مخدر ، روان گردان ها ، دخانیات و مشروبات الکلی.
5 -نداشتن سابقه محکومیت کیفری وارائه گواهی عدم سوء پیشینه .
6 -داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که جذب می شوند.
7 -دارا بودن شرایط احراز شغل بر اساس آگهی .
8 -نداشتن منع قانونی برای جذب و عدم تعهد خدمتی به دیگر سازمان ها و شرکت های دولتی یا خصوصی.
9 -احراز صلاحیت های مورد نظر و تأیید گزینش شرکت ، پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه. 

 

شرایط اختصاصی

1-داشتن مدرک تحصیلی مهندسی برق با گرایش های اعلام شده در جدول پیوست شماره دو شغل اپراتوری الزامی می باشد.
2-داشتن مدرک تحصیلی کاردانی برق با گرایش های اعلامی در جدول پیوست شماره دو برای شغل اپراتوری الزامی می باشد.
3 -داشتن شرایط سنی در هنگام برگزاری آزمون مورخ 06/12 /1400 به شرح ذیل :
3-1 -حداکثر 28 سال برای دانش آموختگان مقطع کاردانی. ( متولدین06/12 /72 به بعد)
3-2 -حداکثر 30 سال برای دانش آموختگان مقطع کارشناسی. ( متولدین06/12 /70 به بعد)
3-3 -مدت انجام خدمت سربازی ، تا 24 ماه به حداکثر سن فوق الذکر اضافه خواهد شد.
3-4 -در صورت داشتن سابقه کار مرتبط در خصوص شغل فوق الذکر، مدت سابقه ( حداکثر 5 سال ) بر حسب سوابق پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی به سقف سنی افزوده خواهد شد.
3-5 -در مورد شرکت کنندگان شاهد، جانبازان، آزادگان و فرزندان آنها در صورت ارائه مدارک بـه میزان 5 سال به حداکثر سن فوق الذکر افزوده خواهد شد. 
4 -به استناد مفاد ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و مفاد بند ( ذ ) ماده قانون 87 قانون ششم توسعه ،سه(3) نفراز کل ظرفیت جذب در استان قزوین و یک ( 1 (نفر در استان زنجان به افراد با شرایط زیر تخصیص می بابد :
(خانواده های شاهد،جانبازان،آزادگان،همسر و فرزندان شهدا و جانبازان 25 %و بالاتر،فرزندان و همسران آزادگـان یکسـال و بالای یک سال اسارت، اسرا و خواهر و برادر شاهد و 5 %سهمیه استخدامی برای رزمندگان با سابقه حداقل شش مـاه حضـور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنها و فرزندان جانبازان زیر 25 %و آزادگان کمتر از یک سال اسارت) 

تذکر 1: کلیه افراد واجد شرایط بند4 ، می بایست در آزمون شرکت نموده و در بین خود به رقابـت بپردازنـد انتخـاب ایـن داوطلبان در سقف سهمیه تعیین شده ، به ترتیب نمره اکتسابی و مصاحبه انجام خواهد شد.
تذکر 2: مرجع صدور تائیدیه معتبر برای بند 4: ایثارگران (جانبازان و آزادگان ، فرزندان آن ها و فرزندان شهدا) بنیاد شهید و امور ایثارگران استان های مربوطه می باشد.

5 - پس از کسر سهمیه های فوق الذکر ، باقیمانده ظرفیت استخدامی به داوطلبان آزاد اختصاص می یابد.
6 -پذیرفته شدگان دارای سابقه کار مرتبط ، در شرایط برابر، دارای اولویت می باشند.
7 -بومی بودن در محل خدمت (استان زنجان) و (استان قزوین) الزامی می باشد .

تبصره : بومی بودن در محل خدمت ایستگاه های برق تعیین شده (جدول شماره یک) دارای اولویت می باشد .
توضیح: بومی به فردی اطلاق می شود که حداقل دارای یکی از ویژگی های زیر باشد :
7-1 -محل تولد داوطلب یا همسر وی محل درخواستی باشد. 
7-2 -حداقل چهار سال از سنوات تحصیلی داوطلب (ابتدایی، راهنمایی ویا دبیرستان) به صورت متوالی یا متناوب در محل درخواستی طی شده باشد.
7-3 -داوطلب یا پدر، مادر و یا همسر وی، حداقل چهار سال سابقه پرداخت حق بیمه در محل درخواستی برای استخدام را داشته باشند. 
7-4 -همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته) که شهرستان یا استان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان محل درخواستی برای استخدام آنان یکی باشد.
8 -انتخاب پذیرفته شدگان آزمون برای انجام مصاحبه تخصصی حداکثر به میـزان دو برابر ظرفیت مـورد نیاز ، از میان افراد حائز شرایط که به ترتیب بالاترین نمره آزمون کتبی را کسب کرده باشند، انجام خواهد شد.
9 -انتخاب نهایی پذیرفته شدگان پس از قبولی در آزمون از طریق مصاحبه و گزینش میسر خواهد بود لذا قبولی در آزمون کتبی ، به منزله پذیرش فرد تلقی نخواهد شد.
10-از پذیرفته شدگان تعهدی مبنی بر خدمت در محل مورد نظر و یا بکارگیری در دیگر نقاط تحت پوشـش حوزه عملیاتی شرکت با اختیارات شرکت، اخذ خواهد گردید.
11 -مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا اعلام مدارک به صورت نـاقص ، بـر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از جذب نیرو (شامل آزمون ، مصاحبه و جذب) محرز شود که داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی می باشد، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و حتی در صورت عقد قرارداد ، قرارداد مزبور لغو خواهد گردید. 

 

مواد آزمون

سوالات آزمون در یک دفترچه شامل آزمون عمومی و سوالات تخصصی طراحی گردیده و مواد (دروس) هر یک از رشته های شغلی و جزئیات مربوط در جدول نیازهای جذب نیرو در پایان آگهی درج شده است.
2-آزمون دارای نمره ی منفی بوده، هر پاسخ صحیح یک نمره و به هر پاسخ غلط یک سوم نمره منفی تعلق می گیرد.

 

چگونگی ثبت نام

- داوطلبان گرامی پس از مطالعه دقیق شرایط مندرج در این دفترچه می توانند از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1400/11/16 حداکثر تا ساعت 24 روز پنجشنبه مورخ 1400/11/28 از طریق سایت اینترنتی (مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان) اقدام به ثبت نام در آزمون نمایند.
-داوطلبان می بایست مبلغ و 1/250/000 ریال (یک میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال) را به عنوان هزینه شرکت در آزمون از طریق درگاه اینترنتی موجود در صفحه ثبت نام (سامانه خرید کارت ثبت نام) و با استفاده از کارت های بانکی عضو شبکه شتاب پرداخت نمایند.

تبصره: پس از ثبت نام و پرداخت هزینه، وجه واریزی مسترد نمی گردد.

 

راهنمای ثبت نام

1- از تایپ لاتین اطلاعات خودداری نمایید.
2-هنگام درج اطلاعات، کلید (Caps Lock) صفحه کلید خاموش باشد.
3- از زدن کلید (Enter) در هنگام درج اطلاعات خودداری نموده و برای جدا کردن کلمات از یکدیگر، از کلید فاصله (Space) استفاده نمایید.
4- تکمیل اطلاعات کلیه فیلدها الزامی است.
5- کد ملی خود را بصورت کامل (با درج صفر) و بدون خط تیره وارد نمایید.
6- برای الصاق عکس، از فایل اسکن شده عکس پرسنلی 3Χ4 (تمام رخ، زمینه روشن و جدید)، با فرمت JPG و با حجم حداکثر 70 کیلوبایت استفاده شود. عکس های غیر پرسنلی ارسالی به هیچ وجه مورد قبول نخواهد بود.
- اندازه عکس اسکن شده باید حداقل 200*300 پیکسل و حداکثر 400 300 پیکسل باشد.
- تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد.
- حاشیه های زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد.
- حتی الامکان عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد.

تبصره: اسکن عکس از روی کارت های شناسایی (کارت ملی، شناسنامه و ....) قابل قبول نمی باشد و داوطلبان لازم است از اصل عکس و مطابق با توضیحات فوق، اقدام به اسکن نمایند.
تبصره: در صورت ارسال عکس غیر معتبر، ثبت نام داوطلب باطل شده و حق شرکت در آزمون از وی سلب می گردد.
تذکر مهم: با توجه به مشکلات بوجود آمده در آزمون های قبلی، در خصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان، که این موضوع اکثرا برای داوطلبانی که ثبت نام آنان توسط دیگران انجام می شود، رخ داده است، تاکید می گردد که علاوه بر کنترل اطلاعات ثبت نامی، حتما نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نمایید تا اشتباهه عکس داوطلب دیگری به جای عکس شما ارسال نگردد. بدیهی است که در صورت ارسال عکس اشتباهی از طرف متقاضی، فرد به عنوان متخلف تلقی و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.

7- در انتهای فرم ثبت نام، فیلد مربوط به شماره بازیابی که از نوع عددی و 5 رقمی می باشد را به دلخواه تکمیل و آن را یادداشت نمایید. در صورت فراموش کردن شماره رهگیری ثبت نام، با استفاده از این شماره به همراه کد ملی و شماره شناسنامه می توانید شماره رهگیری خود را بازیابی نمایید لذا تا پایان مراحل آزمون از این شماره کاملا مراقبت نمایید.
8- پس از تکمیل نمودن اطلاعات، شماره رهگیری ارائه شده را یادداشت نمایید. ضمنا امکان چاپ اطلاعات وجود دارد.

 

توزیع‌ کارت ورود به‌ جلسه‌ و زمان برگزاری آزمون

1- ارائه‌ کارت ورود به‌ جلسه‌ آزمون به‌ صورت اینترنتی‌ و از طریق‌ سایت‌ (مجتمع عالی آموزشی پژوهشی آذربایجان) از تاریخ‌ 1400/12/02 لغایت‌ 1400/12/04 انجام خواهد پذیرفت‌.
2- آزمون در روز جمعه‌ مورخ 1400/12/06 برگزار خواهد شد، سـاعت‌ و آدرس حـوزه آزمـون بـر روی کـارت ورود به‌ جلسه‌ آزمون درج خواهد گردید
3- ارائه‌ کارت ورود به‌ جلسه‌ آزمون (چاپ شده بر روی کاغذ) هنگام ورود بـه‌ حـوزه الزامـی‌ اسـت‌.
بدیهی‌ است‌ در غیر اینصورت از ورود داوطلب‌ به‌ حوزه آزمون جلوگیری بعمل‌ خواهد آمد.

 

موارد قابل‌ توجه‌

1- آزمون مذکور مختص‌ آقایان می‌ باشد و بومی‌ استان ( زنجان و قزوین‌ ) می‌ باشد .
2- پذیرفته‌ شدگان نهایی‌ با تشخیص‌ شرکت‌، ملزم به‌ گذراندن دوره های آموزشی‌ مورد نیاز و با هزینه‌ شرکت‌ خواهند بود بدیهی‌ است‌ هزینه‌ های مربوطه‌ در صورت انصراف پذیرفته‌ شده پس‌ از حضور در دوره ی آموزشی‌ عینا" اخذ خواهد شد. 
3- نتایج‌ آزمون تا یک‌ سال معتبر بوده و دعوت به‌ کار پذیرفته‌ شدگان نهایی‌ بر اسـاس زمـان بهـره بـرداری پسـت‌ هـای بـرق خواهد بود.
4- دارندگان مدرک تحصیلی‌ معادل، تحت‌ هیچ‌ شرایطی‌ مجاز به‌ ثبت‌ نام در آزمون نمی‌ باشند.
5- در این‌ آزمون، هر داوطلب‌ می‌ تواند صرفا" برای یک‌ رشته‌ شغلی‌ ثبت‌ نام نماید.
6- قبولی‌ در آزمون کتبی‌ به‌ منزله‌ پذیرش و جذب نبوده بلکه‌ موکول به‌ موفقیت‌ داوطلبان در مراحل‌ بعـدی شـامل‌ مصـاحبه‌، گزینش‌، معاینات پزشکی‌ و اخذ عدم سوء پیشینه‌ از مراکز ذیصلاح می‌ باشد و با پذیرفته‌ شدگان نهایی‌ ، پس‌ از ارائه‌ مدارک در مهلت‌ مقرر، قرارداد موقت‌ کار توسط‌ شرکت‌ پیشگامان نیرو مهار پارسه‌ مطابق‌ قانون کار و مقررات ذیـربط‌ منعقد خواهد شد .
7- عدم ارائه‌ مدارک توسط‌ پذیرفته‌ شدگان نهایی‌ در مهلت‌ مقرر به‌ منزله‌ انصراف تلقی‌ و شرکت‌ نسبت‌ به‌ جایگزینی‌ آنهـا از محل‌ نیروهای ذخیره اقدام نموده و اعتراضات بعدی مسموع نخواهد بود .
8- در صورت وجود هر گونه‌ ابهام با شماره ی 32893042-041 تماس حاصل‌ نمایید.

 

جدول شماره (1) یک: عناوین شغل و محل خدمت

 

 

جدول شماره (2) دو: عناوین تحصیلی و مواد آزمون رشته های شغلی

 

 

اقلیت های دینی مطرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف بوده و در این صورت نمره مكتسبه این داوطلبان براساس مجموع تراز شده سایر سوال های آزمون محاسبه خواهد شد.مهلت ثبت نام تا 28 بهمن 1400


دریافت کارت آزمون 2 الی 4 اسفند 1400


زمان برگزاری آزمون 6 اسفند 1400

 

دانلود دفترچه راهنمای شرکت در آزمون استخدام شرکت پیشگامان نیرو مهار پارسه

 

جهت ثبت نام اینجا کلیک نمایید

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

جهت خرید کلیک کنید
با نظر خود در مورد این مطلب ما را در پوشش بهتر خبری اخبار استخدامی آگاه کنید
جهت خرید کلیک کنید

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش

سبد خرید